ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซด์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์!!

ภาษา:

บริการถาม - ตอบ ข้อสงสัย

ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชมทุกท่าน!!

กรุณาใช้ภาษาที่สุภาพนะครับ เพื่อชุมชนที่ดีของเรา

การอบรมอนุกรมวิธานพืช

Post Date: 25/4/2559           Post Time: 13:11:11

โดย เรืองรุ่ง แข็งแรง IP address: xxx.xxx.9.230
ยังไม่ได้รับการติดต่อเพิ่มเติมข้อมูลประกอบการอบรมเลยค่ะไม่ทราบว่าจะได้รับการคัดเลือกให้เข้าอบรมหรือไม่ค่ะ
Question?

Answer Details

Post Date: 25/4/2559           Post Time: 16:16:19

โดย Research & Development Webmasters
เรียน อาจารย์เรืองรุ่ง คณะผู้จัดงานได้แจ้งข้อมูลให้แก่ผู้สมัครอบรมอนุกรวมวิธานพืชเบื้องต้น เพื่อให้ผู้สมัครแจ้งยืนยันเข้าร่วมอบรม พร้อมบอกเหตุผลการนำความรู้ไปใช้งานอีกครั้ง ซึ่งคณะผู้จัดได้แจ้งผ่านอีเมล์ qsbgeducation@hotmail.com ให้แก่ผู้สมัครไปเมื่อวันที่ 18 เม.ย. 59 ที่ผ่านมา และได้ขอให้ผู้สมัครแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกลับไปยังอีเมล์ qsbgeducation@hotmail.com ภายในวันที่ 24 เมษายน 2559 โดยคณะผู้จัดจะพิจารณาคัดเลือกจาก ลำดับการสมัคร เหตุผลในการนำความรู้ไปใช้ และคุณสมบัติของผู้สมัคร และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าวทางเว็บไซด์ www.qsbg.org/Training ในวันที่ 28 เมษายน 2559 นี้ค่ะ
Answer!!
: : The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand : :
All rights reserved
^ Back to Top