ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซด์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์!!

ภาษา:

แผนที่การเดินทางมายังสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
การเดินทางด้วยรถส่วนตัวจากตัวเมืองเชียงใหม่     ขับรถมุ่งหน้าไปยัง เส้นทาง 107 (ป้ายบอกทาง แม่ริม/Mae Rim) เป็นระยะทางประมาณ 13.2 กม. ให้เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ เส้นทาง 1096 (ป้ายบอกทาง อ.สะเมิง/Samoeng) เป็นระยะทางประมาณ 12 กม. สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จะอยู่ทางซ้ายมือของท่าน
: : The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand : :
All rights reserved
^ Back to Top