ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซด์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์!!

ภาษา:


ขณะนี้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทุกหลักสูตร
ได้รับสมัครผู้เข้าร่วม ครบตามจำนวนที่ต้องการ แล้วในปีนี้

หากท่านใดสนใจที่จะเข้ารับการฝึกอบรมในปีหน้า
กรุณาติดตามประกาศทางเว็บไซด์ขององค์การ

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมฝึกอบรมGo back to MAIN Page CLICK HERE


: : The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand : :
All rights reserved
^ Back to Top