ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซด์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์!!

ภาษา:

บริการถาม - ตอบ ข้อสงสัย

ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชมทุกท่าน!!

กรุณาใช้ภาษาที่สุภาพ เพื่อชุมชนที่ดีของเรา

  คำถาม

  คำตอบ

อนุกรมวิธานพืชขั้นสูง (การระบุชนิดพืช)

Posted: 25/1/2565    โดย กรวิชญ์ สมคิด    ผู้เข้าชม 171

ยังไม่มีการตอบคำถาม

นักพฤกษศาสตร์

Posted: 5/10/2562    โดย พัชรินทรื วิกิตเศรษฐ    ผู้เข้าชม 359

ยังไม่มีการตอบคำถาม

การอบรมอนุกรมวิธานพืช

Posted: 25/4/2559    โดย เรืองรุ่ง แข็งแรง    ผู้เข้าชม 634

คำตอบล่าสุด โดย BTP Team
Answered: 25/4/2559

การอบรมอนุกรมวิธานพืช

Posted: 25/4/2559    โดย เรืองรุ่ง แข็งแรง    ผู้เข้าชม 448

คำตอบล่าสุด โดย BTP Team
Answered: 25/4/2559

ดอกหญ้า

Posted: 10/4/2559    โดย วรัญญา    ผู้เข้าชม 27

คำตอบล่าสุด โดย BTP Team
Answered: 26/4/2559

หลักสูตรอบรม

Posted: 10/4/2559    โดย วรัญญา    ผู้เข้าชม 16

คำตอบล่าสุด โดย BTP Team
Answered: 18/4/2559

การให้ข้อมูลเพิ่ม

Posted: 7/4/2559    โดย เรืองรุ่ง แข็งแรง    ผู้เข้าชม 19

คำตอบล่าสุด โดย BTP Team
Answered: 12/4/2559

หลักสูตร

Posted: 6/4/2559    โดย วรัญญา    ผู้เข้าชม 20

คำตอบล่าสุด โดย BTP Team
Answered: 7/4/2559

การเข้าอบรมอนุกรมวิธานพืช

Posted: 29/3/2559    โดย เรืองรุ่ง แข็งแรง    ผู้เข้าชม 24

คำตอบล่าสุด โดย BTP Team
Answered: 30/3/2559

อยากทราบว่าหลักสูตรอนุกรมวิธานพืชขั้นสูงเปิดรับสมัครเมื่อไหร่คะ

Posted: 9/3/2559    โดย วิภาพรรณ ชนะภักดิ์    ผู้เข้าชม 37

คำตอบล่าสุด โดย BTP Team
Answered: 9/3/2559

เปลี่ยนข้อมูลที่ลงทะเบียน

Posted: 7/1/2559    โดย pornsak    ผู้เข้าชม 69

คำตอบล่าสุด โดย BTP Team
Answered: 13/1/2559

อยากทราบชื่อวิทยาศาสตร์และชื่อวงศ์ ชื่อสามัญของพืชชนิดนี้ค่ะ

Posted: 18/6/2558    โดย เมตตา แสงคำ    ผู้เข้าชม 147

คำตอบล่าสุด โดย BTP Team
Answered: 25/6/2558

ไม่สามารถ log in ได้

Posted: 25/12/2557    โดย นงลักษณ์ ยิ้มตระกูล    ผู้เข้าชม 158

คำตอบล่าสุด โดย BTP Team
Answered: 30/12/2557

จะทราบได้อย่างไรว่าเราได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม

Posted: 29/10/2557    โดย มนวรรณ์ บุญศรี    ผู้เข้าชม 132

คำตอบล่าสุด โดย BTP Team
Answered: 31/10/2557

นักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น

Posted: 12/5/2557    โดย ดาริน สีกาวี    ผู้เข้าชม 145

คำตอบล่าสุด โดย BTP Team
Answered: 14/5/2557

นักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น

Posted: 26/3/2557    โดย อภิชาติ ส่องแสงจันทร์    ผู้เข้าชม 150

คำตอบล่าสุด โดย BTP Team
Answered: 2/4/2557

สมัครเข้าอบรม

Posted: 18/3/2557    โดย ณัฏฐพงษ์ พงษ์โพธิพิทักษ์    ผู้เข้าชม 85

คำตอบล่าสุด โดย BTP Team
Answered: 19/3/2557

ที่พัก

Posted: 16/3/2557    โดย zhaiaiw    ผู้เข้าชม 80

คำตอบล่าสุด โดย BTP Team
Answered: 17/3/2557

เรื่องจำนวนผู้สมัคร

Posted: 15/3/2557    โดย nuy krongkrang    ผู้เข้าชม 65

คำตอบล่าสุด โดย BTP Team
Answered: 17/3/2557

สมัครหลักสูตรนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่นไม่ได้ครับ

Posted: 7/3/2557    โดย นิธิศ คำวงค์    ผู้เข้าชม 96

คำตอบล่าสุด โดย BTP Team
Answered: 11/3/2557

ที่พักภายในองค์การฯ สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม

Posted: 3/3/2557    โดย paween    ผู้เข้าชม 104

คำตอบล่าสุด โดย BTP Team
Answered: 4/3/2557

วันที่ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

Posted: 16/1/2557    โดย กฤษณา    ผู้เข้าชม 127

คำตอบล่าสุด โดย BTP Team
Answered: 17/1/2557

การเข้าอบรม

Posted: 25/11/2556    โดย นิภัชราพร สภาพพร    ผู้เข้าชม 114

คำตอบล่าสุด โดย BTP Team
Answered: 26/11/2556

การฝึกอบรมนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น

Posted: 2/8/2556    โดย นางสาวพรพรรณ ก้อใจ    ผู้เข้าชม 164

คำตอบล่าสุด โดย BTP Team
Answered: 24/10/2556

ฝึกอบรมนักพฤกษศาสตร์

Posted: 22/5/2556    โดย ดลนภัส กันธะลี    ผู้เข้าชม 192

คำตอบล่าสุด โดย BTP Team
Answered: 22/5/2556

การลงทะเบียน

Posted: 6/5/2556    โดย นิติศักดิ์ โตนิติ    ผู้เข้าชม 91

คำตอบล่าสุด โดย BTP Team
Answered: 7/5/2556

การลงทะเบียน

Posted: 24/4/2556    โดย สุรินทร์ จิตร์ถาวร    ผู้เข้าชม 73

คำตอบล่าสุด โดย BTP Team
Answered: 24/4/2556

มีการแยกอาหารหรือไม่

Posted: 19/4/2556    โดย สุรินทร์ จิตร์ถาวร    ผู้เข้าชม 54

คำตอบล่าสุด โดย BTP Team
Answered: 19/4/2556

เนื่องจากต้องทำรายการใช้จ่ายเบิกหน่วยงานค่ะ

Posted: 19/4/2556    โดย รวมพร เกษราพงศ์    ผู้เข้าชม 60

คำตอบล่าสุด โดย BTP Team
Answered: 30/4/2556

: : The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand : :
All rights reserved
^ Back to Top