วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
รายการบทความ วารสารพฤกษศาสตร์ไทย
 
ปี: 2559
ปีที่: 8
ฉบับที่: 2
เอกสาร: ดาวน์โหลดทั้งฉบับ
 
ลำดับชื่อบทความ 
1 การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในเขาคอหงส์ จังหวัดสงขลา
Ethnobotanical study in Ko Hong Hill, Songkhla Province
2 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของละว้า บ้านละอูบ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Ethnobotany of Lawa in La-Oob Village, Mae La Noi District, Mae Hong Son Province
3 ความหลากหลายของพรรณพืชในป่าชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Plant diversity in conservation community forest, Mueang Mai Kokkruat Subdistrict Municipality, Mueang District, Nakhon Ratchasima Province
4 ความหลากชนิดของพืชวงศ์แตงและวงศ์ถั่วในอุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
Plant diversity of Cucurbitaceae and Leguminosae in Phu Wiang National Park, Khon Kaen Province
5 รายงานการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหลากหลายของชนิดและสถานะ ทางการอนุรักษ์ของกล้วยไม้ในอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Additional report of species diversity and conservational status of orchids in Huai Yang Waterfall National Park, Prachuap Khiri Khan Province
6 ความหลากหลายของกล้วยไม้ตามเส้นทางศรีฐาน–หลังแป อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย
Orchid diversity along Sri Than–Lang Pae trail at Phu Kradueng National Park, Loei Province
7 -
The new report of Dinebra retroflexa (Poaceae) in Thailand
8 ไบรโอไฟต์ในบริเวณสังคมพืชบกตามสันทรายชายฝั่ง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
Bryophytes of terrestrial plant community on coastal sandbar, Thai Mueang District, Phangnga Province
9 -
Seed morphology and epidermal anatomy of leaf and lemma of rice landrace Bue Po Lo in Mae Hong Son province
10 กายวิภาคศาสตร์ใบของพืชสมุนไพรบางชนิดบริเวณป่าชายเลน ในภาคตะวันออกของประเทศไทย
Leaf anatomy of some medicinal plants in mangrove forest of Eastern Thailand
11 -
Induction of endogenous polyamines in ‘Nam Dok Mai’ mango fruit by postharvest coating with chitosan and spermidine
12 -
Physiological responses to salt stress in roots of Chromosome Segment Substitution Lines (CSSLS) of KDML105 rice
13 -
Growth response of a mixed culture of Spirulina platensis TISTR 8217 and Chroococcus minor TISTR 8574 to a mixture of naphthalene and anthracene
                                                             
   
    right-buttom
     
 

There are 40 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand