วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): The new report of Dinebra retroflexa (Poaceae) in Thailand
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : Boonchuang Boonsuk1, * & Siriporn Zungsontiporn2
เลขที่หน้า: 273  ถึง 277
ปี: 2559
ปีที่: 8
ฉบับที่: 2   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     Dinebra retroflexa (Vahl) Panz. is first reported in Saraburi, Thailand. Descriptions of the genus and species are provided including an illustration of the species.

download count: 11
     right-buttom
     
 

There are 35 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand