ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซด์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์!!

ภาษา:

  ศูนย์วิจัยและพัฒนา สง่า สรรพศรี
องค์การสวนพฤกษศาสตร์

100 หมู่ 9 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 0-5384-4105 โทรสาร 0-5384-4105

 

คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์


ขั้นตอนการลงทะเบียน

มีปัญหาในการลงทะเบียน

เริ่มต้นใช้งาน

ลืม Username/Password

มีปัญหาในการลงทะเบียน

รูปที่ 1) ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ หรือ ได้ผู้เข้าสมัครครบแล้วรูปที่ 2) E-mail ของท่านซ้ำกับ E-mail ในฐานข้อมูลของเรา แสดงว่าท่านเคยลงทะเบียนกับเรามาแล้ว ให้กลับไปใช้ Username และ Password ที่ท่านเคยลงทะเบียนไว้ หากท่านยังไม่เคยลงทะเบียนกับเรามาก่อน แสดงว่า E-mail ของท่านซ้ำกับบุคคลอื่นรูปที่ 3) Username ของท่านซ้ำกับ Username ในฐานข้อมูลของเรา แสดงว่าท่านอาจจะเคยลงทะเบียนกับเรามาแล้ว ให้กลับไปใช้ Username และ Password ที่ท่านเคยลงทะเบียนไว้ หากท่านยังไม่เคยลงทะเบียนกับเรามาก่อน แสดงว่า Username ของท่านซ้ำกับบุคคลอื่นรูปที่ 4) ชื่อของท่านมีในฐานข้อมูลของเราแล้ว แสดงว่าท่านเคยลงทะเบียนกับเรามาแล้ว ให้กลับไปใช้ Username และ Password ที่ท่านเคยลงทะเบียนไว้ หากท่านยังไม่เคยลงทะเบียนกับเรามาก่อน แสดงว่าท่านฝากบุคคลอื่นลงทะเบียนให้ ให้ท่านติดต่อองค์การเพื่อขอรับ Username และ Password:: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand ::
All rights reserved
^ Back to Top