ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซด์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์!!

ภาษา:

  ศูนย์วิจัยและพัฒนา สง่า สรรพศรี
องค์การสวนพฤกษศาสตร์

100 หมู่ 9 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 0-5384-4105 โทรสาร 0-5384-4105

 

คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์


ขั้นตอนการลงทะเบียน

มีปัญหาในการลงทะเบียน

เริ่มต้นใช้งาน

ลืม Username/Password

เริ่มต้นใช้งาน

1) Log In เข้าสู่ระบบออนไลน์

2) เมื่อเข้าสู่ระบบออนไลน์แล้ว3) การเพิ่ม - ถอนการลงทะเบียน

4) การแก้ไขประวัติส่วนตัว5) การยกเลิกการฝึกอบรม6) การพิมพ์จดหมายตอบรับ
7) การเปลี่ยน Password:: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand ::
All rights reserved
^ Back to Top