ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซด์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์!!

ภาษา:

  ศูนย์วิจัยและพัฒนา สง่า สรรพศรี
องค์การสวนพฤกษศาสตร์

100 หมู่ 9 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 0-5384-4105 โทรสาร 0-5384-4105

 

คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์


ขั้นตอนการลงทะเบียน

มีปัญหาในการลงทะเบียน

เริ่มต้นใช้งาน

ลืม Username/Password

ลืม Username/Password

รูปที่1) กรอก E-MAIL ของท่านรูปที่2) มี E-MAIL ของท่านอยู่ในระบบรูปที่3) ไม่มี E-MAIL ของท่านอยู่ในระบบ หรือ E-MAIL ถูก SUSPEND (ติดต่อเจ้าหน้าที่)
:: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand ::
All rights reserved
^ Back to Top