ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซด์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์!!

ภาษา:

คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์


ขั้นตอนการลงทะเบียน

มีปัญหาในการลงทะเบียน

เริ่มต้นใช้งาน

ลืม Username/Password

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1) กำหนด Username และ Password ของท่าน
2) กรอกประวัติส่วนตัวของท่าน (กรอกข้อมูลจริงเท่านั้น!! เพราะมีผลต่อการลงทะเบียนและการรับใบประกาศนียบัตร)
3) เลือกหลักสูตรที่ท่านต้องการ และความต้องการพิเศษอื่นๆ4) ใส่รหัส (VerificationCode) ให้ถูกต้องตรงกันกับที่กำหนด5) การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์  (หากท่านไม่สามารถลงทะเบียนได้ ให้เข้าไปดูที่ มีปัญหาในการลงทะเบียน)


: : The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand : :
All rights reserved
^ Back to Top