วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): A new synonym of Barringtonia pauciflora King (Lecythidaceae)
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): ประณอม จันทรโณทัย
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : PRANOM CHANTARANOTHAI
เลขที่หน้า: 111  ถึง 111
ปี: 2553
ปีที่: 2
ฉบับที่: 2   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:         Barringtonia maunwongyathiae is reduced to the synonymy of B. paucifl ora. The reasons for making this change are discussed.
download count:
     right-buttom
     
 

There are 108 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand