วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): A revision of Boraginaceae subfamily Ehretioideae in Thailand
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : KANOKORN RUENGSAWANG & PRANOM CHANTARANOTHAI
เลขที่หน้า: 113  ถึง 125
ปี: 2553
ปีที่: 2
ฉบับที่: 2   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:         Borginaceae subfamily Ehretioideae in Thailand are revised. Four genera are recognized. There are fi ve species in Ehretia, one each in Carmona, Coldenia and Rotula. Synonymy and keys to genera and species, with information and specimens examined are provided.
download count:
     right-buttom
     
 

There are 179 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand