วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Numerical taxonomic study of Ardisia subgenus Crispardisia (Primulaceae) in Thailand
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : SUPARMAN SUPARMAN1,2, PRANOM CHANTARANOTHAI1,* & PIMWADEE PORNPONGRUNGRUENG1
เลขที่หน้า: 67  ถึง 78
ปี: 2565
ปีที่: 14
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

A systematic study of 16 taxa belonging to 14 species of Ardisiasubgenus Crispardisia distributed in Thailand was conducted by means of numerical analysis on 13 morphological characters, including vegetative and floral characters. Based on UPGMA clustering and PCA, calyx length is the most important character and three main groups are recognised by multivariate analysis of morphological characters. The result of this study and literature review recommends that A. crenata Sims subsp. obtusifolia Chatan & Promprom mustbe placed under A. crenata Sims. Ardisiacrenata Sims var. angusta C. B. Clarke and A. symplocifolia (C. Chen) K. Larsen & C. M. Hu are new synonyms of A. crispa (Thunb.) A.DC. and A. maculosa Mez, respectively.


download count: 72
     right-buttom
     
 

There are 70 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand