วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Three new records of Acanthaceae from Laos
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : WORANART THAMMARONG1,*, WATTANA TANMING1 & CHARUN MAKNOI2
เลขที่หน้า: 21  ถึง 29
ปี: 2565
ปีที่: 14
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

Three new records of Acanthaceae from Laos are reported, namely Justicia patentiflora Hemsl., Rungia oligoneura (J. B. Imlay) B. Hansen and Strobilanthes fluviatilis (C. B. Clarke ex W. W. Sm.) Moylan & Y. F. Deng. Descriptions, photographs and diagnostic characters for the species are provided.


download count: 35
     right-buttom
     
 

There are 109 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand