วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): New native and introduced species record of Piper (Piperaceae) in Lao PDR
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : DEUANTA KONGXAISAVATH, PRASART KERMANEE & CHALERMPOL SUWANPHAKDEE*
เลขที่หน้า: 163  ถึง 175
ปี: 2563
ปีที่: 12
ฉบับที่: 2   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     Eight native species of Piper namely P. chantaranothaii Suwanph. & D. A. Simpson, P. doiphukaense Suwanph. & Chantar., P.griffithii C. DC., P. kurzii Ridl., P. laetispicum C. DC.,P. lonchites Roem. & Schult., P. peepuloides Roxb. and P. suipigua Buch.-Ham. ex D. Don and also an introduced species, P. retrofractum Vahl are newly recorded and reported in Laos, respectively. P. chantaranothaii and P. doiphukaense was previously reported asendemic to Thailand. The description, distribution, habitat, ecology andphotographs are provided


download count: 29
     right-buttom
     
 

There are 50 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand