วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Mallotus kongkandae (Euphorbiaceae), a new record for the 􀃀 ora of Laos
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : SARAYUT RAKARCHA* & WORANART THAMMARONG
เลขที่หน้า: 89  ถึง 92
ปี: 2563
ปีที่: 12
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     Mallotus kongkandae Welzen & Phattar. (Euphorbiaceae) was previously recorded from Thailand and China, but it was not known in Laos. Mallotus kongkandae was recently discovered in Phu Fa mountain, Phongsali province, northern Laos. Description and photographs are provided.


download count: 11
     right-buttom
     
 

There are 139 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand