วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Begonia lamxayiana Souvann. (Begoniaceae): a new species from Lao PDR
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : KEOOUDONE SOUVANNAKHOUMMANE1, 3, 4, *, MARK HUGHES2 & SOULIVANH LANORSAVANH3
เลขที่หน้า: 1  ถึง 5
ปี: 2559
ปีที่: 8
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:      Begonia lamxayiana Souvann. is described and illustrated.
download count: 23
     right-buttom
     
 

There are 83 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand