วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Notes on identity of Castanopsis megaphylla Hu (Fagaceae), and its new record for the fl ora of Vietnam
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : VUONG DUY HUNG1,*, XIA NIAN HE2,3 & TONG YI HUA2,3
เลขที่หน้า: 15  ถึง 24
ปี: 2562
ปีที่: 11
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     Castanopsis megaphylla Hu, formerly recognized as endemic to China, is discoveredin Dien Bien province as a new record for the flora of Vietnam. Castanopsis megaphyllais morphologically similar to C. chevalieri Hickel & A. Camus and C. boisii Hickel&A. Camus, but differs from the former by much larger leaves, more pairs of secondary veins, a female flower per cupule, and from the latter by larger leaves, thicker infructescence rachis, bigger cupules and cupule completely covered by spines. Based on the collections from Vietnam, detailed description, illustration and photographs of C. megaphyllaare provided.


download count: 7
     right-buttom
     
 

There are 824 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand