วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Satyrium nepalense (Orchidaceae) newly recorded in Thailand
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : HUBERT KURZWEIL1,*, PIYAKASET SUKSATHAN2 & PETCH TRIPETCH3
เลขที่หน้า: 59  ถึง 64
ปี: 2558
ปีที่: 7
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

        A second species of the terrestrial orchid genus Satyrium , S. nepalense D. Don, was recently discovered in Mae Hong Son Province, northern Thailand. A morphological description, illustrations and short notes on the distribution, ecology, phenology and conservation of the species are provided, together with a key to the species of the genus Satyrium in Thailand and a map of their distribution.

download count:
     right-buttom
     
 

There are 381 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand