วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย):
ชื่อบทความ(Eng): Helicia pyrrhobotrya Kurz (Proteaceae), a new record for Thailand
ชื่อผู้แต่ง(ไทย):
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : PRACHAYA SRISANGA1,* & CHUSIE TRISONTHI2
เลขที่หน้า: 95  ถึง 97
ปี: 2555
ปีที่: 4
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     Helicia pyrrhobotrya Kurz, previously known from China (Yunnan) and Myanmar, is reported from northern Thailand. The species is described and illustrated.

download count:
     right-buttom
     
 

There are 100 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand