วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Four new records of Rubiaceae from Lao PDR
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : SOULIVANH LANORSAVANH 1, 2 & PRANOM CHANTARANOTHAI 1, *
เลขที่หน้า: 115  ถึง 120
ปี: 2554
ปีที่: 3
ฉบับที่: 2   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

      

        Chassalia curviflora Thw. var. longifolia (Dalzell) Hook,f., Kailarsenia lineata (Craib) Tiveng., Pavetta graciliflora Wall. ex Ridl. and Taremma vanprukii Craib are newly recorded from Lao PDR. Pavetta graciliflora var. latifolia Craib is placed in synonymt of P. graciliflora. Descriptions and photographs of these taxa are provided.

download count:
     right-buttom
     
 

There are 58 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand