วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Identification and characterization of candidate genes related to latex yield in the laticifers of rubber tree (Hevea brasiliensis)
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : BENJAMAS TOWARANONTE, PAWEENA CHUENWARIN, PANIDA KONGSAWADWORAKUL,UNCHERA VIBOONJUN, JARUNYA NARANGAJAVANA & HERVÉ CHRESTIN,*
เลขที่หน้า: 199  ถึง 206
ปี: 2553
ปีที่: 2
ฉบับที่: พิเศษ   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:         The latex is the cytoplasmic content of the articulated laticifers located in the inner bark of the rubber tree, which are highly specialized in the synthesis of natural rubber.The latex gene profi ling performed by previous studies reported a signifi cant proportion of encoded proteins related to rubber biosynthesis and stress or defense response. However, the expression patterns of these genes are still under investigation. To identify and characterize differentially expressed genes in latex between high and low yielding trees, two subtractive latex cDNA libraries, Latex High Yielding (LH) and Latex Low Yielding (LL), were generated by the Suppression Subtractive Hybridization (SSH) technique. A number of 2,726 ESTs sequenced from these LH- and LL-SSH libraries were classifi ed according to their function and/or other characteristics by the ESTDB (Expressed Sequence Tag DataBase) bioinformatics pipeline. Macroarray analysis was performed to identify potential candidate genes. Some interesting genes classifi ed in the rubber biosynthesis group were signifi cantly differentially expressed in the latex of high and low-yielding trees. However, the cellular mechanism leading to high latex yield should be further investigated.
download count:
     right-buttom
     
 

There are 86 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand