วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Herminium coiloglossum Schltr. (Orchidaceae), a new record for Thailand
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : THITIPORN PINGYOT1, SOMRAN SUDDEE2, WINS BUDDHAWONG3 & SANTI WATTHANA4,*
เลขที่หน้า: 79  ถึง 83
ปี: 2562
ปีที่: 11
ฉบับที่: 2   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     Herminium coiloglossum, a newly recorded from Fang district, Chiang Mai province, in the northern part of Thailand, is described and illustrated.


download count: 18
     right-buttom
     
 

There are 93 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand