วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Two new species records of Spatholobus Hassk. (Leguminosae- Papilionoideae) for Thailand
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : SAKUNTALA NINKAEW1,3,*, HENRIK BALSLEV2 & PRANOM CHANTARANOTHAI3
เลขที่หน้า: 5  ถึง 8
ปี: 2562
ปีที่: 11
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     While preparing a treatment of the genus Spatholobus for the Flora of Thailand, two species, S. latibractea and S. maingayi, that were previously not recorded for Thailand, have appeared. Here we provide descriptions and illustrations of them. Lectotypes are designated for S. philippinensis and S. strigillifer.

download count: 17
     right-buttom
     
 

There are 66 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand