วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Notes on Thai coastal Canavalia (Fabaceae, Papilionoideae)
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : NATTANON MEEPROM1 & CHATCHAI NGERNSAENGSARUAY1,2,*
เลขที่หน้า: 1  ถึง 11
ปี: 2561
ปีที่: 10
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

          Two species of coastal Canavalia Adans. (Fabaceae, Papilionoideae, Diocleae), C.cathartica Thouars and C. rosea (Sw.) DC. are found in Thailand.Morphological, distribution, and ecological studies were done to clarify the confusion between the species. Taxonomic notes and utilization are presented. A key to the species based on habit, leaflet, and seed characteristics is provided. In brief, C. cathartica is a twining species, has acute to acuminate leaflet apex, and longer hilum, occupying 60% of the seed length, while C. rosea, a prostrate vine, has more rounded to retuse leaflet apex, and shorter hilum, covering normally <60% of the seed length. Both species are distributed in the coastal areas, in the South-Western, Central, South-Eastern and Peninsular Thailand, and often occur in the same localities. However, C. cathartica can be found more inland, in moist areas or near the water resources.


download count: 20
     right-buttom
     
 

There are 34 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand