วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย):
ชื่อบทความ(Eng): Peristylus intrudens (Orchidaceae) newly recorded from Thailand and Myanmar
ชื่อผู้แต่ง(ไทย):
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : HUBERT KURZWEIL1,* & PETCH TRIPETCH2
เลขที่หน้า: 25  ถึง 30
ปี: 2560
ปีที่: 9
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     Peristylus intrudens (Ames) Ormerod is newly recorded from Thailand and Myanmar. A description and illustrations are provided.

download count: 16
     right-buttom
     
 

There are 848 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand