วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย):
ชื่อบทความ(Eng): Flemingia sirindhorniae (Leguminosae-Papilionoideae), a new species from Thailand
ชื่อผู้แต่ง(ไทย):
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : SAWAI MATTAPHA1,*, PRANOM CHANTARANOTHAI2 & SOMRAN SUDDEE3
เลขที่หน้า: 7  ถึง 14
ปี: 2560
ปีที่: 9
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     A new species, Flemingia sirindhorniae Mattapha, Chantar. & Suddee, from Tak province, Thailand, is described and illustrated, and its affinities are discussed. It is a very rare species in Thailand and its conservation status is assessed here as Data Deficient (DD).

download count: 20
     right-buttom
     
 

There are 94 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand