วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย):
ชื่อบทความ(Eng): Note on the genus Duperrea (Rubiaceae) in Thailand
ชื่อผู้แต่ง(ไทย):
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : PRANOM CHANTARANOTHAI
เลขที่หน้า: 1  ถึง 6
ปี: 2560
ปีที่: 9
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     Current studies by the author on some genera of the family Rubiaceae in Thailand, have brought to light the need to lectotypify a synonym (Ixora debilis) and a new synonym (Duperrea scabrida) of Duperrea pavettifolia. Ecological and distribution data, description, specimens examined and also a photograph are presented.

download count: 12
     right-buttom
     
 

There are 46 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand