วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): A new record of Gomphostemma pedunculatum (Lamiaceae) for Thailand
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : BHANUBONG BONGCHEEWIN1,*, MONTHON NORSAENGSRI2 & ALAN PATON3
เลขที่หน้า: 71  ถึง 77
ปี: 2558
ปีที่: 7
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

        Gomphostemma pedunculatum Benth. ex Hook.f. (Lamiaceae) is newly recorded for Thailand. Description, illustration and distribution map are provided. Gomphostemma nayarii A.S. Chauhan is reduced as a synonym of G. pedunculatum based on plant description and illustration from the protologue and its distribution pattern.

download count:
     right-buttom
     
 

There are 59 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand