วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): The genus Volkameria L. (Lamiaceae) in Thailand
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : CHARAN LEERATIWONG1,* & PRANOM CHANTARANOTHAI2
เลขที่หน้า: 107  ถึง 113
ปี: 2557
ปีที่: 6
ฉบับที่: 2   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     A taxonomicrevision of the genus Volkameria L. in Thailand is presented. One species isenumerated. Description, ecological and distributional data, vernacular namesand illustrations are recorded.

download count:
     right-buttom
     
 

There are 63 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand