วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Effects of salinity on growth of Eucalyptus camaldulensis Dehnh. seedlings cultured in vitro
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : PAKAWEE DAENGKAEW1, AUSSANEE PICHAKUM1,*, WISUWAT SONGNUAN1, KRIENGKRAI MOSALEEYANON2 & CHALERMPOL KIRDMANEE2
เลขที่หน้า: 219  ถึง 225
ปี: 2557
ปีที่: 6
ฉบับที่: พิเศษ   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     The effects of salinity on growth of Eucalyptus camaldulensis Dehnh. seedlings were determined salt tolerant ability. Two-month-old seedlings were cultured for 7, 14 and 21 days on Murashige & Skoog (1962) medium supplemented with sodium chloride at concentrations 0, 100, 200, 300 or 400 mM. The seedlings treated with 0, 100 or 200 mM NaCl showed no significant differences in the maximum quantum yield of PSII (Fv/Fm), the quantum yield of PSII (ΦPSII), the net photosynthetic rate (Pn),shoot and root fresh weight whereas the seedlings treated with 300 or 400 mM NaCl for 7 days showed reduction in Fv/Fm, ΦPSII, Pn, shoot and root fresh weights. The Fv/Fm,ΦPSII, Pn and fresh weight of the seedlings exposed to severe salt stress for 7 days were greater than those for 14 and 21 days, respectively. The results indicated that E. camaldulensis seedlings could stand tolerating to 200 mM tolerated moderately salt stress without physiologically photosynthetic disorder and the responses could be evaluated on day seven of salt exposure.

download count:
     right-buttom
     
 

There are 69 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand