วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): A key to the genus Zingiber (Zingiberaceae) in Thailand with descriptions of 10 new taxa
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : PRAMOTE TRIBOUN1,*, KAI LARSEN2,† & PRANOM CHANTARANOTHAI3
เลขที่หน้า: 53  ถึง 77
ปี: 2557
ปีที่: 6
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

        A key to the genus Zingiber in Thailand is presented and 10 new taxa are described and illustrated:Z. brachystachys Triboun & K. Larsen, Z. callianthus Triboun & K. Larsen, Z.chantaranothaii Triboun & K. Larsen, Z. cornubracteatum Triboun & K.Larsen, Z.isanense Triboun & K. Larsen, Z. parashii Hook.f. subsp. phuphanenseTriboun & K. Larsen, Z.pyroglossum Triboun & K. Larsen, Z. sadakornii Triboun & K.Larsen, Z. tenuiscapus Triboun & K. Larsen and Z. vittacheilum Triboun & K.Larsen.

download count:
     right-buttom
     
 

There are 872 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand