วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย):
ชื่อบทความ(Eng): A new species of Habenaria (Orchidaceae) from Uthai Thani Province, Thailand
ชื่อผู้แต่ง(ไทย):
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : WATCHARASAK MAKERD1, HUBERT KURZWEIL2, UTHAI CHANSUK3 & PREEYANAN SANPOTE4
เลขที่หน้า: 77  ถึง 81
ปี: 2556
ปีที่: 5
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:      Habenariakhakhaengensis W.Makerd & Kurzweil sp. nov. from Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Uthai Thani Province, Thailand, is described and illustrated.
download count:
     right-buttom
     
 

There are 76 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand