วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย):
ชื่อบทความ(Eng): Vanda cristata Wall. ex Lindl. (Orchidaceae), a new record for Thailand
ชื่อผู้แต่ง(ไทย):
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : ANUPAN KONGBANGKERD1,*, WITTAYA PAKUM1, THANAKORN WONGSA2 & SANTI WATTHANA3
เลขที่หน้า: 73  ถึง 76
ปี: 2556
ปีที่: 5
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:      Vandacristata Wall.ex Lindl., previously known from Himalaya to SW. Yunnan and Indo-China, is reported from northern Thailand. A description and illustrations, based on Thai material only, are provided.
download count:
     right-buttom
     
 

There are 36 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand