วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย):
ชื่อบทความ(Eng): In vitro micropropagation of Bauhinia sirindhorniae
ชื่อผู้แต่ง(ไทย):
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : K. & S.S. Larsen
เลขที่หน้า: 13  ถึง 20
ปี: 2556
ปีที่: 5
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

        This research objective was to study on shoot multiplication of Bauhinia sirindhorniae conducted from cotyledonary nodes. The explants were cultured on MS media containing 0, 1, 2, 2.5, 5, 10 and 15 μM BA with or without 1 g/L activated charcoal (AC) for six weeks. The results showed that there was statistically significant difference in the concentration of BA and AC affecting average number of shoots. Medium supplemented with 10 μM BA provided the highest average number of shoots (3.5 shoots/explant). Moreover, BA concentrations with or without 1 g/L AC caused difference of shoot number, which 10 μM BA without AC provided the highest average shoot number (4.9 shoots/explant). The results revealed that activated charcoal had effects on shoot length and number of node, which the medium without AC provided the highest average shoot length (2.14 cm) with average number of node at 2.7 nodes. After shoots were cultured on ½ MS medium supplemented with 0, 0.5, 1, 3 and 5 μM IBA for root induction. The results showed that IBA at all concentrations could induce rooting for 100%, which 1 μM IBA provided the highest average number of roots (2.6 roots/explant).

download count:
     right-buttom
     
 

There are 57 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand