วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Taxonomic notes on Thai Parnassia L. (Parnassiaceae) and threats to them
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : PIYAKASET SUKSATHAN
เลขที่หน้า: 43  ถึง 48
ปี: 2552
ปีที่: 1
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ: Previous herbaria and literature studies have led to the recognition of three species of Parnassia L. in Thailand, P. mysorensis Heyne ex Wight & Arn., P. siamensis Shimizu and P. wightiana Wall. ex Wight & Arn. Recent fieldwork in northern Thailand has revealed large variation in characters traditionally ascribed diagnostic value, which suggests that P. siamensis is probably conspecific with P. mysorensis. The consequence of these findings may well be that the size of the genus worldwide is overestimated. Parnassia is endangered in Thailand by various threats, the most imminent ones are being forest fire, cattle grazing and invasive weeds. Excessive collection for herbarium specimens imposes an increasing threat
download count:
     right-buttom
     
 

There are 97 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand