วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Macrotyloma (Wight & Arn.) Verdc. (Fabaceae), a new genus recorded for Flora of Thailand
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : PRATEEP PANYADEE1,* & SAWAI MATTAPHA2
เลขที่หน้า: 37  ถึง 42
ปี: 2564
ปีที่: 13
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

Macrotyloma, agenus of tribe Phaseoleae (Fabaceae),is newly recorded for Thailand. The species M. axillare is described and photographed. Alectotype is designated here.


download count: 46
     right-buttom
     
 

There are 2094 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand