วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     

EDITORIAL BOARD

  HONORABLE CONSULTING EDITORS
 

Prof.Dr. Thira  Sutabutr
Prof.Dr. Thaweesakdi Boonkerd
Assoc.Prof.Dr. Khunying Suchada Sripen
Dr. Weerachai  Nanakorn
Dr. Kongkanda  Chayamarit

Kasetsart University
Chulalongkorn University
Suanluang Rama IX
The Crown Property Bureau
Department of Natural Park, Wildlife and Plant Conservation


  EDITOR IN CHIEF
 

Prof.Dr.Pranom  Chantaranothai

Khon Kaen University


  EDITORIAL BOARD
 

Prof.Dr. Niwat Sanoamuang
Assoc.Prof.Dr. Piyada Theerakulpisut
Assoc.Prof.Dr. Puangpaka Umpunjun
Assoc.Prof.Dr. Kitichate Sridith
Asst.Prof.Dr. Pimwadee Pornpongrungrueng Prof.Dr. John A.N. Parnell
Prof.Dr. Henrik Balslev
Prof.Dr. David A. Simpson
Dr. Hans-Joachim Esser

Khon Kaen University
Khon Kaen University
Mahidol University
Prince of Songkhla University
Khon Kaen University
University of Dublin, Ireland
Aarhus University, Denmark
Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, United Kingdom
Botanische Staatssammlung, Munich, Germany


  MANAGING EDITOR
 

Asst.Prof.Dr. Chortip Kantachot
Asst.Prof.Dr. Kanokorn Rueangsawang

Ubon Ratchathani University
Ramkamhaeng University


  PRODUCTION EDITOR
 

Dr.Prachya  Srisanga
Dr.Ratchada  Pongsattayapipat
Dr.Woranart  Thammarong

The Botanical Garden Organization
The Botanical Garden Organization
The Botanical Garden Organization

 
    right-buttom
     
 

There are 1015 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand