ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซด์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์!!

ภาษา:

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพการอบรม นักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 22


วันที่ Post: 1/9/2017

 391

 397


     เมื่อวันที่ 19-23 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์หลักสูตร นักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 22 ให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้สนใจทางด้านพฤกษศาสตร์ จำนวน 33 คน ยังสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ คณะผู้จัดได้ทำการประมวลภาพการอบรมหลักสูตรดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถรับชมภาพโดยดูที่หัวข้อ "ภาพกิจกรรม" ซึ่งอยู่ด้านล่างของหน้าหลักของเว็บไซด์ หรือคลิก "click" ลิ้งค์ด้านล่าง


     Attached file/ข้อมูลเพิ่มเติม: click


คุณชอบข่าวนี้หรือไม่?  Like / DisLike

 พิพิทภัณฑ์ธรรมชาติ

Museum

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและพิพิธภัณฑ์แมลง เป็นสถานที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งของ วัตถุ หรือ...

  สืบค้นต่อ >

 ห้องสมุด สง่า สรรพศรี

Library

ห้องสมุดทางพฤกษศาสตร์ สง่า สรรพศรี ให้บริการด้านการยืม – คืน หนังสือ และ...

  สืบค้นต่อ >

 บทความขององค์การ

Articles

บทความต่างๆ ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นภาพสะท้อนถึงความตื่นตัวทางวิชาการ...

  สืบค้นต่อ >
: : The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand : :
All rights reserved
^ Back to Top