ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซด์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์!!

ภาษา:

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ.ส.พ. เปิดรับสมัครอบรมนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 22


วันที่ Post: 11/8/2016

 412

 364


     องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) เปิดรับสมัครผู้สนใจ ที่มีอายุไม่เกิน 60 ปี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์ หลักสูตร นักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 22 จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาสง่า สรรพศรี สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ผู้สนใจสามารถคลิกดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง หรือทางเว็บไซด์ www.qsbg.org/Training โดยคลิก “หลักสูตร (Programs)” จากนั้นเลือก "นักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น (Parataxonomist)" หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานเผยแพร่ความรู้ ส่วนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนา สง่า สรรพศรี โทรศัพท์ 0 5384 1234 หรือ 09 3130 0671 อีเมล qsbgeducation@hotmail.com (รับสมัครทางเว็บไซด์ www.qsbg.org/Training เท่านั้น จนถึงวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 และทางคณะผู้จัดไม่มีบริการที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมการอบรม)


     Attached file/ข้อมูลเพิ่มเติม: click


คุณชอบข่าวนี้หรือไม่?  Like / DisLike

 พิพิทภัณฑ์ธรรมชาติ

Museum

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและพิพิธภัณฑ์แมลง เป็นสถานที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งของ วัตถุ หรือ...

  สืบค้นต่อ >

 ห้องสมุด สง่า สรรพศรี

Library

ห้องสมุดทางพฤกษศาสตร์ สง่า สรรพศรี ให้บริการด้านการยืม – คืน หนังสือ และ...

  สืบค้นต่อ >

 บทความขององค์การ

Articles

บทความต่างๆ ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นภาพสะท้อนถึงความตื่นตัวทางวิชาการ...

  สืบค้นต่อ >
: : The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand : :
All rights reserved
^ Back to Top