วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): The genus Gynura (Asteraceae: Senecioneae) in Thailand
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : ONGKARN VANIJAJIVA
เลขที่หน้า: 25  ถึง 36
ปี: 2552
ปีที่: 1
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ: A taxonomic study of the genus Gynura Cass. in Thailand is presented. Ten taxa were enumerated, namely Gynura procumbens (Lour.) Merr., G. calciphila var. calciphila Kerr, G. calciphila var. dissecta F.G. Davies, G. integrifolia Gagnep., G. pseudochina (L.) DC., G. nepalensis DC., G. hmopaengensis H. Koyama, G. cusimbua (D.Don) S. Moore, G. bicolor (Roxb. ex Willd.) DC. and G. sp.
     right-buttom
     
  Developed By : Plants Database Center
Powered By : QSBG, Thailand