วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Saraca thailandica (Leguminosae-Detarioideae), a new species from Thailand
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : WITTAYA PONGAMORNKUL 1,*, PRATEEP PANYADEE1, NATTEE MUANGYEN1 & ANGKHANA INTA2
เลขที่หน้า: 29  ถึง 36
ปี: 2564
ปีที่: 13
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

Saraca thailandica Pongamornkul, Panyadee & Inta, anew species from northern Thailand, is described and illustratedThis riparian species is distinguishable by its large bracteoles which erect and clasping the calyx tube. It also has 7 stamens which is rarely found in previous known Saraca species. Its flowering and fruiting period is August to September and December to March, respectively, which is different from S. dives and S. thaipingensis. The additional key for Saraca in Thailand is also provided.


download count: 141
     right-buttom
     
 

There are 2290 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand