วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Morphoanatomy and vegetative propagation of the Philippines endemic Leptosolena haenkei C. Presl and Vanoverberghia sepulchrei Merr. (Zingiberaceae) by rhizome cutting using NAA and Kinetin
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : RUDOLPH VALENTINO ABRENICA DOCOT1, 2, *, MARIANE GLADYS MATIAS GOMEZ1, ROVEN BRYAN COMPERADA AQUINO1, ANTONIO BARONGAN BARRETTO III1, SHINRI MATEL ORIHARA1 & CYNTHIA BOBADILLA MINTU1
เลขที่หน้า: 111  ถึง 126
ปี: 2559
ปีที่: 8
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

    The pantropical Zingiberaceae are considered among the most threatened of the monocotyledonous flora in the Philippines as many of its endemic species are now on the brink of extinction. The flora includes the monotypic Leptosolena haenkei C. Presl listed under the vulnerable (VU) category of the Threatened Plants of the Philippines and Vanoverberghia sepulchrei Merr., which is under the other threatened species (OTS) category. This study examined the morphoanatomical features of these two species and produced a vegetative propagation scheme by determining the viability of ther hizome explants using 1-naphthalene-acetic acid (NAA) and n-2-furanylmethyl-1H-1-purine-6-amine (Kinetin) as plant growth hormones. They were treated with different concentrations and combinations of NAA and Kinetin. All treatments induced the viability of the rhizome explants. The results revealed that low concentration produced more viable and fairly viable rhizome explants than high concentration of NAA or Kinetin. Also, L. haenkei issaid to be more viable to V. sepulchrei in all of the eight treatments, X2(2, N = 160) = 22.71, p < 0.05, and this is because of many factors such as phenotypic variations among the two gingers and microclimatic factors.

download count: 2
     right-buttom
     
 

There are 2246 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand