วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Kaempferia simaoensis (Zingiberaceae), a new record for Thailand: evidence from nuclear ITS2 sequence analyses
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : NATTAPON NOPPORNCHAROENKUL1, 2, 3, PUANGPAKA SOONTORNCHAINAKSAENG2, THAYA JENJITTIKUL2, NGARMNIJ CHUENBOONNGARM2 & UNCHERA VIBOONJUN2, *
เลขที่หน้า: 81  ถึง 91
ปี: 2559
ปีที่: 8
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     Kaempferia simaoensis, another precocious floweringspecies of Kaempferia subg. Protanthium (Zingiberaceae) from Kanchanaburi and Tak,Thailand is described. This new record species is closely similar to K. rotunda, but itis characterized by narrowly ovate anther crest with obtuse to shallowly 3-lobed apex, the middle lobemore elongated than outer lobes and prominent yellow patch from the center to base oflabellum. Moreover, phylogenetic analyses based on ITS2 sequences supported themorphological studied and indicated that K. simaoensis is obviously different from K.rotunda.

download count: 12
     right-buttom
     
 

There are 2173 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand