วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): The genus Gaultheria Kalm ex L. (Ericaceae) in Thailand
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : SANTI WATTHANA*
เลขที่หน้า: 53  ถึง 58
ปี: 2558
ปีที่: 7
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

        A taxonomic revision of the genus Gaultheria Kalm ex L. in Thailand is presented. Two species are recognized. A key to the species, descriptions, and data on ecology and geographical distribution are provided.

download count:
     right-buttom
     
 

There are 776 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand