วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Curcuma peramoena Souvann. & Maknoi (Zingiberaceae): a new species from Lao PDR
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : KEOOUDONE SOUVANNAKHOUMMANE1 & CHARUN MAKNOI 2,*
เลขที่หน้า: 125  ถึง 130
ปี: 2557
ปีที่: 6
ฉบับที่: 2   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

    Curcumaperamoena Souvann. & Maknoi, a new species from north of Laos is described and illustrated here.

     right-buttom
     
  Developed By : Plants Database Center
Powered By : QSBG, Thailand