วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): A corrected and expanded checklist of Convolvulaceae from Lao PDR
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : GEORGE STAPLES1, KITTISACK PHOUTTHAVONG2, PAWEENA TRAIPERM3,* & PIMWADEE PORNPONGRUNGRUENG4
เลขที่หน้า: 79  ถึง 87
ปี: 2557
ปีที่: 6
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

        An updated checklist of Convolvulaceae occurring in the Lao PDR is presented. The expanded and corrected checklist documents 20 genera and 72 species in the Lao flora. One new combination is made, for Merremia thorelii, to correct an earlier nomenclatural error.

download count:
     right-buttom
     
 

There are 903 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand