เกิดข้อผิดพลาด Unspecified errorเกิดข้อผิดพลาด Unspecified error Thai Journal of Botany:เกิดข้อผิดพลาด Unspecified error
Thai Journal of Botany
     
Article's details
  Unspecified error
Title: Four new records of Rubiaceae from Lao PDR
ชื่อบทความ: -
Author: SOULIVANH LANORSAVANH 1, 2 & PRANOM CHANTARANOTHAI 1, *
ชื่อผู้แต่ง : -
Pages: 115 - 120
Year: 2554
Year No.: 3
Volume: 2   Show All Articles
Abstract:

      

        Chassalia curviflora Thw. var. longifolia (Dalzell) Hook,f., Kailarsenia lineata (Craib) Tiveng., Pavetta graciliflora Wall. ex Ridl. and Taremma vanprukii Craib are newly recorded from Lao PDR. Pavetta graciliflora var. latifolia Craib is placed in synonymt of P. graciliflora. Descriptions and photographs of these taxa are provided.

download count:
     right-buttom
     
 

There are 96 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand