เกิดข้อผิดพลาด Unspecified errorเกิดข้อผิดพลาด Unspecified error Thai Journal of Botany:เกิดข้อผิดพลาด Unspecified error
Thai Journal of Botany
     
Article's details
  Unspecified error
Title: Peristylus carnosipetalus (Orchidaceae), a new species from northern Thailand
ชื่อบทความ: -
Author: HUBERT KURZWEIL*
ชื่อผู้แต่ง : -
Pages: 1 - 6
Year: 2553
Year No.: 2
Volume: 1   Show All Articles
Abstract:

              Peristylus carnosipetalus Northern Thailand is described and illustrated. The new species is similar to Kurzweil from Chiang Mai Province in P. nematocaulon but differs by having much narrower linear-lanceolate foliage leaves and mostly shorter and generally wider lip spurs.(Hook.f.) Banerji & P. Pradhan from the Himalayas and China

download count:
     right-buttom
     
 

There are 138 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand