วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย):
ชื่อบทความ(Eng): The genus Agapetes D. Don ex G. Don (Ericaceae) in Thailand
ชื่อผู้แต่ง(ไทย):
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : SANTI WATTHANA
เลขที่หน้า: 99  ถึง 116
ปี: 2555
ปีที่: 4
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     A taxonomic revision of the genus Agapetes D. Don ex G. Don in Thailand is presented. Twelve species are recognized. A key to the species, descriptions, ecological data and geographical distributions are provided.

download count:
     right-buttom
     
 

There are 39 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand